Jeppesen

Den 27 februar kl 11.52 er vi i Radioen for at tale om bogen med Michael Jeppesen.  Det ble en interessant samtale med Michael Jeppesen og Firoozeh Bazrafkan